Saioaolmo.com webgunearen arduradunak, aurrerantzean ARDURADUNAK, agiri hau erabiltzaileen eskura jartzen du, eta horrekin batera, Informazio eta Merkataritza Elektronikoaren Enpresen Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSICE) ezarritako betebeharrak bete nahi ditu. ), baita webguneko erabiltzaile guztiei erabilera baldintzen berri ematea ere.

Webgune honetara sartzen den edonork bere gain hartzen du erabiltzaile-eginkizuna, hemen ezarritako xedapenak eta aplikagarriak izan daitezkeen beste edozein legezko betetzeko eta zorrotz betetzeko konpromisoa hartuz.

Saioaolmo.com-ek beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein motatako informazioa aldatzeko eskubidea, aldez aurretik jakinarazi edo erabiltzaileei betebehar horien berri emateko betebeharrik egon gabe, Saioaolmo webgunean argitaratzea nahikoa dela ulertuta.

1. IDENTIFIKAZIO DATUAK

Sozietatearen izena: SAIOA OLMO,
Izen komertziala: Ideatomics
Helbide elektronikoa: info@ideatomics.com

2. OBJEKTUA

Webgunearen bitartez, Erabiltzaileei gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen diegu.

3. PRIBATUTASUNA ETA DATUEN TRATAERA

Eduki edo zerbitzu jakin batzuetara sartzeko datu pertsonalak ematea beharrezkoa denean, Erabiltzaileek haien egiazkotasuna, zehaztasuna, benetakotasuna eta baliozkotasuna bermatuko dituzte. Enpresak datu horiei dagokien tratamendu automatizatua emango die bere izaeraren edo xedearen arabera, Pribatutasun Politika atalean adierazitako terminoetan.

4. JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak aitortzen du eta onartzen du Web Espazioan agertzen diren eduki guztiak eta, bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logotipoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, marka erregistratuak edo industrialki eta/edo komertzialki erabil daitezkeen beste edozein zeinu direla. Jabetza Intelektualaren eskubideen eta marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztien, jabetza industrial eta intelektualaren eskubide guztien, orrialdean txertatutako edukien eta/edo beste edozein elementuren gainean, enpresaren eta/edo hirugarrenen jabetza esklusiboa direnak. trafiko ekonomikoan erabiltzeko eskubide esklusiboa dutenak. Horregatik guztiagatik, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eduki horiek ez erreproduzitu, kopiatu, banatu, erabilgarri jarri edo publikoki komunikatu, eraldatzeko edo aldatzeko beste moduren batean, enpresa betebehar horiek ez betetzeagatik sortutako edozein erreklamaziotik kalterik gabe utziz.

En ningún caso el acceso al Espacio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Espacio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Espacio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.

Webgunera sartzeak ez du inola ere esan nahi eskubide horien uko, transmisio, lizentzia edo lagapen osoa edo partziala, espresuki kontrakoa adierazten ez bada. Webgunearen Erabilerarako Baldintza Orokor hauek ez die Erabiltzaileei ematen hemen espresuki aurreikusitakoa ez den Webgunearen eta/edo bere Edukien erabilera, aldaketa, ustiapen, erreprodukzio, banaketa edo publikoki komunikatzeko eskubiderik. Edozein eskubideren beste edozein erabilera edo ustiapena enpresak edo ukitutako eskubideen hirugarren titularrak horretarako berariaz emandako aldez aurretiko eta berariazko baimenaren menpe egongo da.

Era berean, debekatuta dago “copyright”-a ezabatzea, saihestea eta/edo manipulatzea, baita babes teknikoko gailuak edo edukiek izan ditzaketen informazio-mekanismoak ere. Webgune honen Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du adierazitako eskubideak errespetatzeko eta kaltetu ditzakeen edozein ekintza saihesteko, edonola ere enpresari dagozkion baliabide edo ekintza juridikoak bere legezko jabetza intelektual eta industrialaren eskubideen defentsan gordez. .

5. WEB ESPAZIOAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

Erabiltzaileak honako hauek onartzen ditu:

 1. Webgunearen eta edukien eta zerbitzuak behar bezala eta legezko erabilera egitea, honako hauen arabera: (i) edozein unetan aplikagarri den legedia; (ii) Webgunearen Erabilera Baldintza Orokorrak; (iii) morala eta orokorrean onartutako ohitura onak eta (iv) ordena publikoa.
 2. Webgunera sartzeko behar diren bitarteko eta baldintza tekniko guztiak ematea.
 3. Egiazko informazioa ematea Web Espazioan jasotako formularioak zure datu pertsonalekin betez eta uneoro eguneratuta mantenduz, Erabiltzailearen benetako egoerari erantzungo diona. Erabiltzailea izango da egindako adierazpen faltsu edo zehazgabeen eta emandako informazioaren ondorioz enpresari edo hirugarrenei eragindako kalteen erantzule bakarra.

Aurreko atalean xedatutakoa gorabehera, Erabiltzaileak uko egin beharko du:

 1. Webgunea eta/edo bere edukia baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea, erabilera-baldintza orokor hauetan debekatuta dauden helburu edo ondorio legez kanpokoekin, hirugarrenen eskubide eta interesei kaltegarriak izan daitezen, edo edozein modutan kaltetu, desgaitu, gainkargatu ditzaketenak, edozein ekipo informatikotan gordetako zerbitzu edo dokumentu, fitxategi eta mota guztietako edukien erabilera normala hondatzea edo eragoztea.
 2. Webguneko baliabide edo eremu mugatuetan sartzea edo sartzen saiatzea, horretarako behar diren baldintzak bete gabe.
 3. Webgunearen, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragitea.
 4. Enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sartu edo zabaltzea.
 5. Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta gainerako Erabiltzaileen datuak atzitu, erabili edo/eta manipulatzen saiatzea.
 6. Erreproduzitu edo kopiatu, banatu, edozein komunikazio publikoren bidez sarbide publikoa baimendu, edukiak eraldatu edo aldatu, dagozkien eskubideen jabearen baimenik ez baduzu edo legez baimenduta badago.
 7. Ezabatu, ezkutatu edo manipulatu jabetza intelektual edo industrialaren eskubideei buruzko oharrak eta edukietan sartutako enpresaren edo hirugarrenen eskubideak identifikatzen dituzten gainerako datuak, bai eta edukietan txerta daitezkeen babes teknikoko gailuak edo informazio mekanismoak ere.
 8. Lortu eta lortzen saiatu edukiak, kasuaren arabera, horretarako eskuragarri egon diren edo edukiak aurkitzen diren web orrietan edo, oro har, dauden web orrietan espresuki adierazitakoak ez diren bitarteko edo prozedurak erabiliz. Interneten erabili ohi dira, ez dutelako Web Espazioa eta/edo bere edukia kaltetzeko edo desgaitzeko arriskurik dakarte.
 9. Bereziki, eta adierazgarri hutsa eta ez erabatekoa, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du hirugarrenen informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- eta/edo irudi-fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, ez transmititzeko, hedatzeko edo eskura jartzeko. oro har, edozein material: • Nolanahi ere, konstituzionalki, Nazioarteko Itunetan eta indarrean dagoen gainerako legerian aitortutako oinarrizko eskubide eta askatasun publikoen aurkakoa, gutxiesten edo urratzen duena • Zigor, kalumnia eta kalumnia bultzatu, bultzatu edo sustatzen dituena. , ekintza difamatzaileak, bortitzak edo, oro har, legearen, moralaren, orokorrean onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak • Sexu, arraza, erlijio, sinesmen, adin edo arrazoiengatik diskriminaziozko ekintzak, jarrerak edo pentsamenduak bultzatu, bultzatu edo sustatzen ditu. • Produktu, elementu, mezu eta/edo zerbitzuetarako sartzea, eskuragarri jartzea edo sarbidea baimentzea hautazkoa, bortitza, iraingarria, kaltegarria, umiliagarria edo, oro har, legearen, moralaren eta orokorrean onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoa. Antsietate- edo beldur-egoera onartezin bat sorrarazten edo sor dezake • Praktika arriskutsuak, arriskutsuak edo kaltegarriak osasunerako eta oreka mentalerako • Gizartearen edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialari buruzko legediak babesten du. aurreikusitako erabilera baimendu gabe • Ohorearen, norberaren eta familiaren pribatutasunaren edo pertsonen irudiaren aurkakoa • Edozein publizitate mota • Web Espazioaren funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa barne hartzen du.

Webguneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitza ematen bazaizu, arduraz erabiltzera behartuta zaude, uneoro isilpean gordeta. Ondorioz, bere zaintza eta konfidentzialtasuna behar bezala arduratuko da, hirugarrenei ez lagatzeko, aldi baterako edo behin betiko, edo kanpokoek aipatutako zerbitzu eta/edo edukietarako sarbidea baimentzeko konpromisoa hartuz. Era berean, behartuta zaude enpresari zure pasahitza modu desegokian erabiltzea ekar dezakeen edozein gertakariren berri ematera, hala nola, lapurreta, galera edo baimenik gabe sartzea, hala nola, haren berehalako baliogabetzeari ekiteko. Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez den bitartean, enpresa bere pasahitza desegoki erabiltzeagatik sor daitekeen erantzukizunetik salbuetsita egongo da, bere erantzukizuna izango da Web Espazioko eduki eta/edo zerbitzuen legez kanpoko erabilera edozeinek. hirugarren legez kanpokoa. Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat arduragabekeriaz edo nahita betetzen ez baduzu, enpresarentzat haustetik sor daitezkeen kalte guztien erantzule izango zara.

6. ERANTZUKIZUNAK

Ez da bermatzen etengabeko sarbidea, ez eta webgunean dauden elementu eta informazioa zuzen bistaratzea, deskargatzea edo erabiltzea bere esku ez dauden faktore edo zirkunstantziaren ondorioz eragotzi, oztopatu edo ete dezaketenak. Ez du bere gain hartzen eskainitako edukiak edo informazioak sartzearen ondorioz har daitezkeen erabakiez.

Zerbitzua eten egin daiteke, edo Erabiltzailearekiko harremana berehala konpondu, bere Web Espazioaren erabilera bat edo bertan eskaintzen diren zerbitzuren bat Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela hautematen bada. Ez Gu gara kalteen erantzule. , Webgunearen erabileraren ondoriozko galerak, erreklamazioak edo gastuak.

Ahalik eta lasterren, kalte horiek eragin ditzaketen edukiak kentzeaz bakarrik arduratuko da, baldin eta horren berri ematen bada. Bereziki, ez gara izango, besteak beste, sor daitezkeen kalteen erantzule:

 1. Sistema elektronikoaren funtzionamenduan dauden interferentziak, etenak, hutsegiteak, hutsak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak, telekomunikazio-lineetan eta sareetan dauden gabeziek, gainkargak eta akatsek eragindakoak, edo enpresaren esku ez dagoen beste edozein arrazoirengatik.
 2. Legez kanpoko interferentziak edozein motatako programa gaiztoen erabileraren bidez eta edozein komunikazio bideren bidez, birus informatikoen edo beste edozeinen bidez.
 3. Webgunearen erabilera desegokia edo desegokia.
 4. Segurtasun- edo nabigazio-erroreak, nabigatzailearen funtzionamendu oker batek edo haren bertsio eguneratu gabekoak erabiltzeak eragindakoak. Webgunearen administratzaileak eskubidea gordetzen du, guztiz edo partzialki, Webguneko edozein eduki edo informazio kentzeko.

Enpresak kanpoan uzten du Webguneko Erabiltzaileek dohainik eskura ditzaketen eta erabiltzen dituzten zerbitzuen erabilera okerraren ondorioz izan daitezkeen edozein motatako kalteen erantzukizuna. Era berean, datuak biltzeko inprimakien ondorioz jaso daitezkeen edukien eta informazioaren erantzukizunetik salbuetsita geratzen da, kontsulta eta zalantza zerbitzuak eskaintzeko soilik. Bestalde, zerbitzu horiek legez kanpoko edo oker erabiltzeagatik kalteak eraginez gero, Erabiltzaileari erreklamatu ahal izango zaio eragindako kalte edo galerengatik.

Webgunera sartzearen edo erabiltzearen ondorioz hirugarrenen erreklamazio, ekintze edo eskaeren ondorioz sortutako kalteen aurrean konpainia kaltegabe mantenduko duzu. Era berean, datuak biltzeko edo ateratzeko erabiltzen dituzun “robotak”, “armiarmak”, “arakatzaileak” edo antzeko tresnak edo zure aldetik arrazoirik gabeko zama ezartzen dion beste edozein ekintzaren ondoriozko kalte-galeren kalte-ordaina ematea onartzen duzu. Web Espazioaren funtzionamendua.

7. HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du inola ere ez erreproduzitzeko, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, Web Espazioa, baita bere edukietako bat ere, fitxategiaren arduradunak berariaz idatziz baimendu ezean.

Webguneak beste web gune batzuetarako estekak izan ditzake, hirugarrenek kudeatzen dituztenak, Erabiltzaileak enpresa kolaboratzaileen eta/edo babesleen informaziorako sarbidea errazteko. Horren arabera, konpainia ez da aipatutako Web Espazioen edukiaren erantzule, ezta hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskaini diezaiekeen zerbitzuak eta/edo informazioak bermatzaile edo/eta eskaintzeko moduan ere. .

Erabiltzaileak eskubide mugatu, ezeztaezina eta ez-esklusiboa ematen dio Web Espazioko orrialde nagusirako estekak sortzeko soilik erabilera pribaturako eta ez komertzialerako. Gure Webgunerako esteka (i) duten Webguneek ezin dute haien harremana oker adierazi edo esteka hori baimenduta dagoela esan, ezta gure enpresaren marka, izendapen, izen komertzialak, logotipoak edo bestelako zeinu bereizgarriak ere; (ii) ezingo da sartu gustu txarreko, lizun, iraingarri, eztabaidagarritzat jo daitekeen edukirik, sexu, arraza edo erlijioagatiko indarkeria edo diskriminazioa bultzatzen dutenak, ordena publikoaren aurkakoak edo legez kanpokoak; (iii) ezingo du web guneko orrialde nagusira ez den loturarik estekatu; (iv) Webgunearen helbidera estekatu behar du, esteka egiten duen Web Espazioari Webgunea bere webgunearen zati gisa edo bere “marko” baten barruan erreproduzi dezan baimendu gabe edo “nabigatzaile” bat sortzen utzi gabe. Web Espazioaren orrialdeak. Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du Web Espaziorako edozein esteka kentzea, eta ondoren berehala kentzeari ekin beharko dio.

Enpresak ezin du kontrolatu Webgunerako estekak ezarri dituzten beste Webguneek eskaintzen dituzten informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

8. DATU BABESA

Zerbitzu batzuk erabiltzeko, Erabiltzaileak aurrez datu pertsonal batzuk eman behar ditu. Enpresak automatikoki tratatuko ditu datu horiek eta dagozkion segurtasun neurriak aplikatuko ditu, hori guztia RGPD, LOPDGDD eta LSSI arauak betez. Erabiltzaileak datu pertsonalen tratamenduan jarraitutako politikara sartu ahal izango du, bai eta aurretik ezarritako helburuak ezartzera ere, Pribatutasun Politikan zehaztutako baldintzetan.

9. COOKIAK

Konpainiak beretzat gordetzen du Web Espazioan “cookie” teknologia erabiltzeko eskubidea, zu maiz Erabiltzaile gisa aitortzeko eta Webgunearen erabilera pertsonalizatzeko, zure hizkuntza, edo nahiago edo eduki zehatzagoa aldez aurretik hautatuz.

Cookieek erabiltzailearen IP helbidea biltzen dute, eta Google da informazio hori prozesatzeko arduraduna.

Cookieak nabigatzaile batera bidaltzen diren fitxategiak dira, Web zerbitzari baten bitartez, Erabiltzaileak Web Espazioan duen nabigazioa erregistratzeko, Erabiltzaileak harrera onartzen duenean. Nahi izanez gero, zure nabigatzailea konfigura dezakezu cookieak jasotzearen pantailan jakinarazteko eta zure disko gogorrean cookieak instalatzea saihesteko. Mesedez, kontsultatu zure nabigatzailearen argibideak eta eskuliburuak informazio gehiago lortzeko.

Cookieei esker, baliteke Erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailuaren nabigatzailea ezagutzea Erabiltzaileak dituen nabigazio- edo publizitate-hobespenak edukiak eskaintzeko eta erabiltzaileen profil demografikoei eta bisitak neurtzeko. eta trafiko-parametroak, aurrerapena eta sarrera kopurua kontrolatu.

10. ADIERAZPENAK ETA BERMEAK

Oro har, Web Espazioan eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatiboak besterik ez dira. Beraz, horiek eskainiz, ez da inolako bermerik edo aitorpenik ematen Web Espazioan eskaintzen diren eduki eta zerbitzuei dagokienez, besteak beste, adibidez, legezkotasun, fidagarritasun, erabilgarritasun, egiazkotasun, zehaztasun edo merkaturatzeko bermeak, salbu. ordezkaritza eta berme horiek legeak baztertu ezin dituen neurrian.

11. INDARRA NAGUSIA

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango zerbitzua eman ezinezko kasuan, baldin eta hornidura elektrikoaren, telekomunikazioen lineak, gizarte-gatazkak, grebak, matxinadak, leherketak, uholdeak, Gobernuaren egintzak eta ez-egiteen ondoriozko etenaldi luzeengatik bada. orokorrean ezinbesteko kasu edo kasualitatezko kasu guztiak.

12. GATAZKEN EBAZPENA. APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilera Baldintza Orokor hauek, baita Web Espazioaren erabilera ere, Espainiako legediak arautuko ditu. Edozein eztabaida ebazteko, alderdiek webgunearen arduradunaren egoitzako Epaitegi eta Auzitegietara eramango dute.

Erabilera Baldintza Orokor hauen edozein xedapen beteaezina edo baliogabea bada aplikagarria den legeriaren indarrez edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz, betearaztezintasun edo deuseztasun horrek ez ditu Erabilera Baldintza Orokor hauek beteaezin edo erabat deuseztatuko. Halako kasuetan, sozietateak xedapen hori aldatzeari edo ordezkatzeari ekingo dio, baliozkoa eta betearazgarria den eta, ahal den neurrian, jatorrizko estipulazioan adierazitako helburua eta erreklamazioa lortzen duena.